Kvalitetsstandarder

Vi använder den internationellt erkända standarden AQL (Acceptable Quality Limit) för alla produktinspektioner. Klienterna kan ställa in deras AQL-nivå för varje inspektion och QIMA tillhandahåller resultat inom och bortom AQL.