Kvalitetsstandarder

Vi använder den internationellt erkända standarden AQL (Acceptable Quality Limit) för alla produktinspektioner. Klienterna kan ställa in deras AQL-nivå för varje inspektion och QIMA tillhandahåller resultat inom och bortom AQL.

AQL (Acceptable Quality Limit)

Vid utförande av provtagningskontroll tillämpar QIMA-inspektörerna uteslutande standarden ISO 2859 och tabellerna som tillhandahålls. Detta dokument, publicerat av Internationella organisationen för standardisering (ISO), är en internationell standard med ekvivalenter i alla nationella föreskrifter (ANSI/ASQC Z1.4, NF06-022, BS 6001, DIN 40080).

AQL (Acceptable Quality Limit) sampling är en metod som används i stor utsträckning för att definiera ett prov för en produktionsbeställning, för att ta reda på om hela produktionsbeställningen uppfyller klientens specifikationer. Baserat på denna provdata kan kunden ta ett informativt beslut om ordern ska accepteras eller avvisas. Inspektionsrapporter kommer klart och tydligt att visa om din produktion har godkänts eller misslyckas att uppnå din acceptabla toleransnivå för kvalitet.

Hur fastställer jag korrekt provtagningsstorlek och godkännandenummer?

Quantity:
Inspection Level:
CRITICAL defects
MAJOR defects
MINOR defects
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 0
Reject Point: 0
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 10
Reject Point: 11
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 14
Reject Point: 15
Acceptable Quality Limit - Sample Size Code Letters
Acceptable Quality Limit - Single Sampling Plans for Normal Inspection