Kvalitetsstandarder

Vi använder den internationellt erkända standarden AQL (Acceptable Quality Limit) för alla produktinspektioner. Klienterna kan ställa in deras AQL-nivå för varje inspektion och QIMA tillhandahåller resultat inom och bortom AQL.

AQL (Acceptable Quality Limit)

Vid utförande av provtagningskontroll tillämpar QIMA-inspektörerna uteslutande standarden ISO 2859 och tabellerna som tillhandahålls. Detta dokument, publicerat av Internationella organisationen för standardisering (ISO), är en internationell standard med ekvivalenter i alla nationella föreskrifter (ANSI/ASQC Z1.4, NF06-022, BS 6001, DIN 40080).

AQL (Acceptable Quality Limit) sampling är en metod som används i stor utsträckning för att definiera ett prov för en produktionsbeställning, för att ta reda på om hela produktionsbeställningen uppfyller klientens specifikationer. Baserat på denna provdata kan kunden ta ett informativt beslut om ordern ska accepteras eller avvisas. Inspektionsrapporter kommer klart och tydligt att visa om din produktion har godkänts eller misslyckas att uppnå din acceptabla toleransnivå för kvalitet.

Hur fastställer jag korrekt provtagningsstorlek och godkännandenummer?

Our experts will help guide you to ensure that you choose the inspection level and AQL values that best suit your needs.

Test out your product inspection AQL using our sampling calculation tool. Here is a scenario we’ve come up with to help you understand how it works.

You have a inspection to carry out for 4000 pieces of face masks, the client has selected a normal inspection - level II and AQL and 2.5. Go head to input and select the fields in red

Quantity: 4000
Inspection level: General Inspection II
AQL: 2.5

AQL Sampling Simulator

Quantity:
Inspection Level:
CRITICAL defects
MAJOR defects
MINOR defects
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 0
Reject Point: 0
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 10
Reject Point: 11
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 14
Reject Point: 15

Table A

Find the respective Lot Size (quantity) and general inspection level: Code letter L
Note: AQL tables below are based on ANSI/ASQ Standard Z1.4 – 2008

Acceptable Quality Limit - Sample Size Code Letters

Table B

Locate Row L (this is the required sample size of 200)
Complying with AQL 2.5, no more than 10 units from that sample size can fail the inspection.

Acceptable Quality Limit - Single Sampling Plans for Normal Inspection

Now, you can go ahead to simulate your next sampling inspection:

  1. Enter your shipment lot quantity
  2. Select General/Special inspection level
  3. Select AQL for all defects (critical, major, minor)
  4. Refer to Table A and B below to see the impact on inspected quantities and accepted defects