Varför ska man välja QIMA?

Virtuella revisionsprogram - QIMA kan hjälpa dig ställa in globala revisionsprogram för granskning av varje ny leverantör som registreras och kontinuerligt övervaka och förbättra din leverantörsportfölj. Våra experter och globala närvaro möjliggör helhetsinriktade program, från arbetsgrupper för leverantör, granskningar på plats, röstsystem för arbetare och plan för korrigerande åtgärder. Du får KPI:s och rapporter för att skapa en komplett kartläggning av din leverantörsportfölj.

Hantera din granskningsprocess online - Skapa ditt gratis konto, schemalägga granskningar online, gör betalningsarrangemang och få din detaljerade revisionsrapport elektroniskt.

Teknisk expertis - För att kunna erbjuda revisioner av högsta kvalitet är revisorer specialiserade på revisionstyp och system och genomgår obligatorisk fördjupning och strikta interna revisioner.