Fördelarna med QIMA

Djup lokal kunskap med revisorer, lagar och praxis för deras region.

CSR-experter får regelbunden utbildning om bestämmelser och bäst praxis.

Global täckning i 85 länder i Asien, Afrika, Europa, Nord och Sydamerika.

Kontinuerlig förbättrad inställning driver förändringar under lång tid och bemyndigar leverantörer att agera.

Programhantering online: boka revisioner, gör betalningar och ladda ned detaljerade rapporter.

Anpassa instrumentpanelen för uppfyllelse för att fastställa leverantörers prestation och visualisera ditt leveransnätverk.